Celem statutowym Fundacji jest edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, stymulowanie oraz wspieranie rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego człowieka w całym cyklu jego życia oraz aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych.

Misją Fundacji jest inspirowanie, inicjowanie i wprowadzanie zmian, które mają prowadzić do pokonywania wewnętrznych i zewnętrznych barier, utrudniających człowiekowi osiąganie poczucia satysfakcji.Działamy w dziedzinach, w których istnieją trudności, bariery i stereotypy.

Wartości: stawiamy na współpracę, wsparcie i odwagę w działaniu.