Po wycieczce do Gardzienic

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom ostatniego wyjazdu do Gardzienic.