O NAS

Od 2015 roku prowadzimy regularne działania dla seniorów.
Od 2017 roku prowadzimy program edukacji kynologicznej My i Psy.


Celem statutowym KARUZELI AKTYWNOŚCI jest edukacja dzieci, młodzieży
i dorosłych, stymulowanie oraz wspieranie rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego
i duchowego człowieka w całym cyklu jego życia oraz aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych.


Najważniejszymi  wartościami  Karuzeli  są aktywizowania, włączanie i wspieranie rozwoju. Aktywizowanie to cel naszych wszystkich działań – dążymy do tego, aby uruchamiać w adresatach działań drzemiące w nich siły i możliwości. Włączanie – uczestnicy działań współuczestniczą w tworzeniu oferty czy działania dla danej grup, ich głos jest dla nas najważniejszy, wsłuchujemy się w niego za każdym razem. Dla nas uczestnicy działań są podmiotami, a nie przedmiotami działań. Wspieranie rozwoju – bez względu na to na jakim etapie życia jest człowiek ma możliwość rozwoju wiedzy czy umiejętności. Staramy się być „akuszerkami” tego procesu poprzez stwarzanie przyjaznej atmosfery w zespole Karuzeli, wśród uczestników. Jeśli ktoś potrzebuje „głasków” dajemy je, jeśli ktoś już wzrósł na tyle że ma swoje pomysły na działania, dajemy pole do tego działania, pomoc w realizacji jeśli tego potrzebuje.

Aktywizowanie – możesz zrobić to czego chcesz,
Włączanie – to czego chcesz możesz zrobić w ramach naszych działań,
Wspieranie rozwoju – możesz liczyć na nasze wsparcie w realizacji własnej inicjatywy.

Główne obszary działania to aktywizacja seniorów poprzez działania kulturalne oraz aktywizacja dzieci, młodzieży  i dorosłych poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności
w dziedzinie jaką jest edukacja 
kynologiczna. Nasze programy: