JAK NAS WSPIERAĆ?

Prowadzenie działan na wysokim poziomie łączy się z kosztami dlatego uruchomiłyśmy kilka sposobów na jakie można nas wspierać:

1. W trakcie zakupów online
Robisz zakupy w sklepie online - sprawdź czy znajduje się na liście sklepów wspierających na portalu Fani Mani -  jeśli tak zarejestruj się jako darczyńca Fundacja Karuzela Aktywności i przejść do sklepu przez portal Fani Manii. W ten sposób na nasze konto trafi o 1 do 7% kwoty Twoich zakupów. :-) Ciebie nie kosztuje to nic więcej.

https://fanimani.pl/karuzelaaktywnosci/